Løypeoppdatering 11.04.2020

Det er meldt en blanding av snø, sludd og regn på «heia» i dag. Vi venter derfor med oppkjøring til i morgen tidlig.

Vi kjører opp og preparerer kjerneløypene (blå løype på vedlagte kart) og 2 mila (grønn løype). Vi kjører også opp til Skornetten (oransje løype), men snur ved Raundalsfenta. Følg løypekjøringen på vår hjemmeside – www.kbhl.no/loypemaskinen.

Dette er som tidligere nevnt primært et tilbud til Nissedals befolkning og til de hytteeiere som vil ta en dagstur for en sjekk av hytta kombinert med en skitur. Denne løypekjøringen er et samarbeide mellom Kyrkjebygdheia Løypelag og Kyrkjebygdheia AS, men vil ikke føre til ekstra kostnader for løypelaget.

Regjeringen opprettholder forskriften angående hyttebruk gjennom påsken, og vi henstiller til alle å forholde seg til den. Vis forsiktighet. Følg rådene fra myndighetene. Ta vare på hverandre. Ha en fin skitur.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag