VÅRE SPONSORER
Dokumenter

På denne siden oppdaterer vi med vedlegg fra årsregnskap og årsrapporter. Ønsker du tilgang til dokumenter tidligere enn 2019, kontakt Bjørn Reime

  Her er dokumenter fra styret som blir behandlet på årsmøtet

 

Her er forslaget til nye vedtekter

  
Innsendte saker fra medlemmer til behandling på årsmøtet 09.09.2023
 
 
Ny avtale med Kyrkjebygdheia AS for oppkjøring av skiløypene. Denne avtalen er flyttet til fliken «Om oss»

 

Årsrapport og regnskap for KL for perioden 01.06.20 til 31.05.21


Det er kommet inn 2 forslag til behandling på årsmøtet 21.09.21.


Forslaget fra Hans Jacob Edvardsen var også oppe til  diskusjon på årsmøtet i Hellebrote og Langmyrtjønn Velforening i mai. Her er vårt tilsvar til forslaget.


Styret i Kyrkjebygdheia Løypelag har behandlet forslagene på siste styremøte og vil presentere følgende forslag på årsmøtet tirsdag 21.09.21

Årsrapport og regnskap for KL for perioden 01.07.18 til 30.06.19