En skisesong er over…

En spesiell skisesong går mot slutten. Deler av løypenettet ble kjørt opp første påskedag og det blir den siste for i år. Det startet med fine forhold allerede midt i november (se bilde) og fram til juleferien.  Så fikk vi den tradisjonelle mildværsperioden som ødela en del, men vi klarte å holde deler av løypenettet åpent. Vi var nødt til å holde igjen litt på oppkjøringen for å bevare sålen. Det var også en periode hvor sålen var veldig hard, og dermed ikke var mulig å preparere. Noen uker i februar var Kyrkjebygdheia det eneste stedet på Sørlandet og sørlige vest Telemark som kunne tilby oppkjørte og preparerte løyper. Vinterferieperioden kunne stort sett tilby flotte løyper, spesielt uke 9. I uke 8 var det noen snøfall som begrenset kjøringen. Det er stort sett været som styrer vår løypeaktivitet, og av og til tar «yr.no» tar feil i forhold til heia, så vi baserer mye på lokale vitner. I begynnelsen av mars fikk vi et nytt stort snøfall som reddet snøforholdene til påske, men da ble hytteeierne stoppet av korona smitten og hytteforbud.

På vegne av løypelaget vil jeg rette en stor takk til vår løypekjører, Kristian Eikåsen. Ikke bare har han kjørt opp løyper sent om kvelden, natten og tidlig om morgenen for at vi skal de beste forhold, men han gjør dette på en meget profesjonell måte. Tusen takk for innsatsen, Kristian!

Nå går vi mot sommerhalvåret, og håper hytteeierne får brukt heia masse før neste vinter. Kyrkjebygdheia og omegn har virkelig mye å bidra med for å komme seg bort fra hverdagen og ut i naturen. Her kan man oppleve «høyfjellet (800 moh) med vidder og mange gode fiskevann. Her kan man plukke multer, blåbær og tyttebær i store mengder. Utmerkede forhold for sopp sanking. Fantastiske muligheter for toppturer i nærområdet, samt turer i merkede og umerkede turløypene.  Og selvfølgelig flotte oppkjørte skiløyper.

Så litt informasjon fra Kyrkjebygdheia Løypelag for sesongen 2019/20. Vi fikk tildelt kr. 140.000 i 2019 av Nissedal kommune til investeringer for å utbedre både ski- og turløyper.  Disse midlene er nå brukt. Vi har allerede investert nærmere kr. 160.000 i forberedende arbeid og utbedring, men det største arbeidet gjenstår. Vi må sikre overgangene ved Frovatn. På grunn av dårlige isforhold har vi denne sesongen ikke kunnet kjører over med løypemaskinen. Det skal derfor nå bygges to broer. I tillegg skal det legges rør samt at broa ved Skolsvatn må utbedres. Totalt er dette arbeidet kostnadsberegnet til mellom kr. 2-300.000. Uten støtte fra offentlige og andre sponsorer vil dette arbeidet medføre at vil bruke en stor del av vår oppsparte egenkapital.

Støtten til Kyrkjebygdheia Løypelag er frivillig. Vi har sendt ut en betalingsanmodning til 572 hytteeiere. Fullt medlemskap koster kr. 800 og som gir stemmerett på årsmøtet, men vi er takknemlig for alle bidrag, store som små. Pr 08.04.2020 har 436 hytteeiere gitt sin støtte til løyplaget, dvs 76,2% av alle hytteeiere. 10 andre fra Nissedal har også støttet vårt arbeid. Til sammen er det betalt inn nesten kr. 350.000. Dette er på samme nivå som året før. En stor takk til alle som bidrar med penger og dugnad når dere blir tilkalt. Dette er viktig for å drive løypelaget.

Så er det litt skuffende at 136 hytteeiere velger ikke å støtte løypelagets drift. Dette handler ikke bare om preparerte skiløyper. Det aller viktigste er å gjøre Kyrkjebygdheia til et attraktivt hytteområde slik at hytta stiger i verdi. Preparerte skiløyper og merkede turløyper utgjør en stor forskjell og et pluss på et sekssifferet beløp ved et eventuelt salg. Da er et bidrag til løypelaget en billig og god investering.

Det er ikke for sent å gi sin støtte til løypelaget. Vårt bankgironummer er: 2801.30.73467. Dere kan også bruke Vipps til 108870. Åpne Vipps og gå inn på kjøp og betal og skriv inn vårt nummer i søkefeltet. Da kommer Kyrkjebygdheia Løypelag opp på skjermen. Vi håper at flere vil støtte og bidra til driften av løypelaget slik at vi ikke behøver å øke medlemsavgiften, for utgiftene til drift og investeringer blir stadig høyere.

Årsmøtet i løypelaget er vanligvis i slutten av august. Det er mulig den blir utsatt en måned på grunn av korona situasjonen. Vi vil komme tilbake med dato i god tid. Vi vil også legge ut årsrapport og regnskap på vår hjemmeside www.kbhl.no samt at vi sender dette på epost til alle som har oppgitt sin mailadresse.

Løypelaget vil også takke for all støtte og positive kommentarer på sosiale medier gjennom hele sesongen. Det er alltid hyggelig med gode tilbakemeldinger. Har dere spørsmål, gode forslag eller kanskje vil sitte i styret i løypelaget. Gå inn på vår hjemmeside www.kbhl.no og send oss en epost.

Med vennlig hilsen

For Kyrkjebygdheia Løypelag

Bjørn Reime