VÅRE SPONSORER
Informasjon til nye hytteeiere

Informasjon til hytteeiere.

Denne informasjonen er først og fremst myntet på dere som er nye på heia, men det er bare fint hvis etablerte hytteeiere også finner den nyttig.

En slik informasjon kan ikke få med seg alt, men det er et håp om at den kan være en hjelp til å orientere seg om ting man lurer på.

Det er henvist til fire nettsteder som er ganske sentrale når man skal orientere seg om Nissedal og

Kyrkjebygdheia. Anbefaler derfor at dere tar dere tid til å studere disse litt nærmere.

Anbefalte nettsteder:

www.nissedal.no

www.nissedal.kommune.no

www.kyrkjebygdheia.no

www.kbhl.no

Vegen på Kyrkjebygdheia.

Heivegen på Kyrkjebygdheia driftes i henhold til avtale mellom 22 veieiere og samtlige hytteeiere på Kyrkjebygdheia. Avtalen ble sist revidert 26. november 2012. Veien er en privat bomvei og driften finansieres av hytteeierne som er pliktig til å betale årskort og allmennheten som er pliktig til å løse billett i bommen. I tillegg er grunneiere pliktige til å betale avgift for transport av tømmer.

Det skal også betales avgift/kompensasjon for transport av masser og liknende internt på veiene når kjøretøyets tillatte totalvekt er over 3,2 tonn.

I 2017 er det følgende avgifter:

• Normal sats: kr 2040,-.

• Høy sats (betales av nye hytteeiere i 15 år): kr 2550,-.

• Det kan kjøpes gjestekort som koster kr 446,- per kort.

Avfallsboden

Styret for Vegen på Kyrkjebygdheia tok i 2012 formelt på seg ansvaret for drift- og vedlikehold av avfallsboden på vegne av grunneierne og fakturerer brukerne av boden, dvs. hytteeierne, for den enkeltes andel av kostnadene. Kostnadene per hytteeier er på ca. kr 100,- per år. Det er viktig at alle holder god orden i boden og følger de regler som gjelder. Merk spesielt at bygningsavfall ikke skal legges i boden, men leveres på kommunalt deponi eller tas med hjem.

Avgifter til kommunen

Se kommunens hjemmeside. www.nissedal.kommune.no

Årsgebyr vann (Betales til Kyrkjebygdheia AS da det er de som har ansvaret for vannforsyningen.

Bruker de kommunale satsene.): Grunnbeløp: kr 2375,- inkl. mva.

+ forbruksgebyr på kr 11,75 per m³ inkl. mva.

Årsgebyr avløp – (betales til kommunen):

Grunnbeløp: kr 1995,- inkl. mva. + forbruksgebyr på kr 11,75 per m³ inkl. mva.

Brøyting

Brøyting av hovedveiene dekkes av veiavgiften. Når det gjelder brøyting inn til den enkelte hytte, er det laget en egen avtale. Avtalen er inngått mellom Kyrkjebygdheia AS og Kyrkjebygdheia Velsammenslutning (KVS) på vegne av hytteeierne i hyttefeltene Stemtjønn, Langmyr, Hellebrote, Sylvtjønn, Huvtjønnleiken, Breili og Stokkosen . Avtalen finner dere på dette nettestedet under overskriften KVS: https://www.kbhl.no . Som det går fram av avtalen må brøyting bestilles. Link til nettsida der pålogginga er: http://hytte.ncloud.no

Veum og Holmevatn har egne avtaler med en annen entreprenør.

Hytteservice

Gå inn på nettestedet www.nissedal.no. Klikk på fanen næringsliv. Her finner du ” Ditt valg” hvor du kan krysse av for det du er interessert i.Merk at det også er mange aktører som reklamerer for sine tjenester på informasjonstavlene som du finner på heia.

Hyttevel

Vi har følgende hytte vel: Stemtjønn, Langemyr, Langemyrtjønn/Hellebrotet, Sylvtjønn, Huvtjønnleiken, Breili, Stokkosen, Veum og Holmevatn.

Håndtverkertjenester

Se de anbefalte nettsidene: www.nissedal.no eller www.kyrkjebygdheia.no . Klikk på fanen næringsliv. Her finner du «Ditt valg» hvor du kan krysse av for det du er interessert i.

Merk at det også er mange aktører som reklamerer for sine tjenester påinformasjonstavlene som du finner på heia. Du finner dem også på hjemmesiden til løypelaget, www.kbhl.no.

Kloakkpumper, rengjøring og service

Kummene med kloakkpumpene bør spyles hvert år. Gjør det gjerne på høsten slik at det er gjort før snøen kommer.

Når det gjelder service på pumpene, så er det ikke satt i system.

I 2017 var det noen som gikk sammen om å bruke Rune Hallberg i xylem.

E-mail: rune.hallberg@xyleminc.com.

Initiativet ble tatt via Facebook gruppen «Vi som bruker Kyrkjebygdheia».

Det er sikker andre aktører som også kan ta slike oppdrag, men det vil lønne seg at flere går sammen om å få en slik service. Det blir billigere slik.

Måking av tak

Se de anbefalte nettsidene: www.nissedal.no eller www.kyrkjebygdheia.no . Klikk på fanen næringsliv. Her finner du «Ditt valg» hvor du kan krysse av for det du er interessert i.

Merk at det også er mange aktører som reklamerer for sine tjenester på informasjonstavlene som du finner på heia.

Nærbutikken

Nærbutikken heter Nissedal Landhandel AS og ligger nede i bygda.

Adressen er: Nissedalsvegen 910.

Tlf.: 993 89 827

Skiløyper og turløyper

Det er opprettet et eget løypelag på heia – Kyrkjebygdheia løypelag. KL har et styre bestående av fem styremedlemmer og to varamenn. Løypelagets primære formål er opparbeidelse og drift av langrennsløyper og turstier.

Løypeavgiften er frivillig og for sesongen 2016/2017 var den kr 850,-.

Nærmere informasjon finner dere på løypelagets hjemmeside www.kbhl.no .

Her kan dere klikke dere inn på fanene Løypeinformasjon– Vedtekter- Årsrapport

– KVS – Webkamera – Linker.

Hvis dere vil ha info om temperatur osv på heia kan dere følge denne linken: https://weathermap.netatmo.com/?zoom=11&type=temp&param=Filter&lat=59.10584042229853&lng=8.673019409179688&lang=en-US&maplayer=Map

Skianlegget

Det står et nybygd skianlegg på heia. Anlegget ligger på venstre side av avfallsboden og opp mot Stemtjønn vest. Skitrekket er med T-krok. Trekket har en høydeforskjell på ca 220 m og en lengde på ca 980 m.

Mer informasjon på www.kyrkjebygdheia.no .

Fritidsaktiviteter i Nissedal

Det finnes mange tilbud i kommunen. Dette kan du lese mer om på sidene www.nissedal.no og www.nissedal.kommune.no

Fiske og fiskekort

Det er mange fiskevann på heia og bra med fisk. Fiskekort får du kjøpt på https://www.inatur.no/fiske/518bbe03e4b042c4734b1491 .

Mange bruker båt på Breilivatn og Holmvatn. Kun el-motor hvis du ikke ønsker å bruke muskelkraft.

Turkart

Det er utarbeidet flere turkart og også løypekart. De får du bl.a. kjøpt på Nissedal Landhandel AS.

Bredbånd

Det er bredbånd på Stemtjønn hyttefelt. De andre hyttefeltene har det ikke foreløpig.

”Vi som bruker Kyrkjebygdheia”:

”Vi som bruker Kyrkjebygdheia” er en egen Facebook-side for hyttefolket på heia. Her er hytteeierne og grunneierne aktive med å informere og diskutere alt fra brøyting, turveier, løypekjøring, søppel, etc.

Røde Kors

Nissedal Røde Kors Hjelpekors har egen vakthytte på Kyrkjebygdheia.

I vinterferien og påskeferien har hjelpekorpset døgnkontinuerlig vakt.

Vakttelefon er 97195967.

Følg denne linken for mer info: https://www.rodekors.no/nissedal