VÅRE SPONSORER
Sommerløyper

Kyrkjebygdheia Løypelag har satset på tre områder for sommerløyper (eller turløyper om du vil).  Følgende tre områder har vært prioritert:

1.     Ervetjønn til Skornetten og videre ned til Holmevatn

2.     Sommerløype fra Stemtjønn via Hellebrote til Nutstøylnuten

3.     Sommerløyper på Espeliheia

For et par år siden fikk vi et tilbud fra Gautefall turlag om å overta ansvaret for deler av Heigetil-løypa som går fra Holmvatn til  Gautefall. Vårt ansvar gjaldt fra Holmvatn til  Trongebu. Holmvatn velforening har påtatt seg ansvaret for å vedlikeholde denne delen av sommerløypa. 

Hovedmålet for sommerløypene er at alle hytteeiere skulle ha en enkel og grei tilgang til en sommerløype. Følgende sommerløyper blir nå ferdig merket, skiltet og med turkart:

  1. Holmvatn til Skornetten – 4.0 km
  2. Sylvtjønn til Skornetten – 3.1 km
  3. Rundløype Skofjell (med start fra Sylvtjønn) – 8.3 km
  4. Svåheii rundt – 11.2 km
  5. Tur til Masta – 2.2 km
  6. Stemtjønn – Hellebrotet – 4.1 km
  7. Hellebrotet – Nutstøylnuten – 2.7 km

Høsten 2020 ble Kyrkjebygdheia Løypelag godkjent som innholdspartner til appen UT.no til Den norske Turistforening (DNT). Alle de disse sommerløypene er lagt ut på UT.no. Du finner løypene ved å logge deg innpå UT.no og skrive inn navnet på den turen du ønsker å gå.  Eller du kan skrive Skornetten i søkefeltet. Klikke på Skornetten (fjell i Nissedal) og du får opp alle turløypene i nærheten som ligger på UT.no

Rydding, merking og skilting av disse 7 turløyper er ferdig. Skilting og turkart er satt opp i start/slutt av hver turløype og i løypekryss. 

Kommer du over et kulturminne, historisk sted eller et fint motiv, send oss gjerne ditt bilde med litt tekst slik at vi kan legge det ut på UT.no og dele det med andre turgåere. Det samme hvis du har tips eller forslag til forbedringer.

Send epost til Arne Jørgen Karlsen arne.jorgen.karlsen@lf-nett.no eller b.reime@online.no.

Kyrkjebygdheia Løypelag har satset på tre sommerløyper (eller turløyper om du vil). Målsettingen er at alle hytteeiere skulle ha en enkel og grei tilgang til en sommerløype. Følgende tre sommerløper har vært prioritert:

1. Ervetjønn til Skornetten og videre ned til Holmevatn

2. Sommerløype fra Stemtjønn via Hellebrote til Nutstøylnuten

3. Sommerløyper på Espeliheia

Sommerløypene er merket blått. Skiløypene er merket røde

Når disse tre sommerløypene er ferdig vil det investeres i skilting og informasjonstavler med løypekart.

En stor takk til alle som har bidratt på dugnadene for å få disse turløypene ferdig.

Sylvtjønn Vel har ryddet og kloppet fram til Ervetjønn. Derfra og opp til Skornetten har løypelaget overtatt. Denne strekningen ble ferdig kloppet høsten 2016. Kun mindre arbeid gjenstod og det ble ferdigstilt sommeren 2017.

I vinter kjørte vi ut materialer for klopping på strekningen Skornetten til Holmevatn. Det ble innkalt til dugnad, men denne måtte avlyses. Vi har fått innspill fra grunneiere på kloppingen vår, som gjør at vi må avklare videre framdrift nærmere. Grunneierne skal ha et møte, for å avklare/samstemme sine standpunkter, før vi eventuelt kan fortsette arbeidet med løypene. Hvis alt går i orden planlegges det også å merke en avstikker opp til Nipa og Tvågedokkheia. Turløypa følger i store trekk traséen til skiløypa. Se vedlagte kart

Sommerløypa fra toppen av Stemtjønn via Hellebrote til Nutstøylnuten er ferdig blåmerket. Dette er en tørr og fin turløype. Det gjenstår å rydde og bygge noen klopper på stekningen Hellebrote til Nutstøylnuten. Materialer vil bli kjørt ut i vinter og dugnadsarbeid planlegges sommer/høst 2019. Det sees også på muligheten å lage en rundløype som vil gå i den gamle turstien via Nutstøyltjønna.

Sommerløypa på Espeliheia som vi har kalt «Svåheii rundt» ble ryddet og blåmerket i september 2015 og er blitt meget populær. Tilbakemeldingene fra turgåere på sosiale medier er meget positive. Det synes vi er gledelig. Blåmerkingen er frisket opp i løpet av våren 2018. Det gjenstår litt rydding, men løypa er nå så mye brukt at stien er lett å følge. Fra FM masta og rundt er turløypa vel 8 km.

Det tar ca. halvannen time å gå denne sommerløypa hver vei. Severdighet underveis er Holmevasshelleren. Her er det påvist bosetting fra yngre steinalder, 4-6000 år siden. I tillegg til Trongebu er også Hesthomvarden på 764 meter over havet et flott turmål med fin utsikt, og flere fine utsiktspunkter underveis på turen.