VÅRE SPONSORER
Retningslinjer for oppkjøring av løypenettet

Skisesongen begynner så snart forholdene gir mulighet for dette. Det vil si at løypekjøringen starter så snart det er snø nok til å bruke løypemaskinen og fortsetter så lenge det er snø.

Alle løypene kjøres opp med et skøytespor og et klassisk spor. De bratteste bakkene er uten spor, av sikkerhetsmessige hensyn.

Oppkjøring av kjerneløypene vil primært være tirsdag eller onsdag, men dag/klokkeslett er avhengig av vær og føreforhold, samt mot helgen.

Så mye som mulig av løypenettet skal (om mulig) være oppkjørt til helgene og tidligst mulig lørdag formiddag. Ny kjøring søndag hvis nødvendig. Kyrkjebygdheia AS og Løypelaget er i samarbeid ansvarlig for denne vurderingen.

Hvis snøforholdene tillater det, vil det vil hele løypenettet bli kjørt opp i jul og nyttårshelg.

I vinterferien (normalt uke 8 og 9) og påsken vil det bli hyppigere kjøring avhengig av forholdene. Målsettingen er gode løypeforhold alle dager i denne perioden. (Løypene rundt Kjempåsvatn kjøres kun opp i disse feriene.)