Løypeoppdatering 08.04.2020

Regjeringen opprettholder forskriften angående hyttebruk gjennom påsken, og vi henstiller til alle å forholde seg til den.

Det vil bli foretatt en oppkjøring og preparering av deler av skiløypene. Hvor mye som blir oppkjørt er usikkert, men planen er å preparere kjerneløypene (blå løype på vedlagte kart) Skornetten (oransje løype) og 2 mila (grønn løype). Vi starter oppkjøringen i kveld eller i morgen tidlig. Følg løypekjøringen på vår hjemmeside – www.kbhl.no/loypemaskinen.

Dette er primært et tilbud til Nissedals befolkning og til de hytteeiere som vil ta en dagstur for en sjekk av hytta kombinert med en skitur. Denne løypekjøringen er et samarbeide mellom Kyrkjebygdheia Løypelag og Kyrkjebygdheia AS, men vil ikke føre til ekstra kostnader for løypelaget.

Vi ønsker alle en riktig god påske. Vis forsiktighet. Følg rådene fra myndighetene. Ta vare på hverandre. Ha en fin skitur.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag