VÅRE SPONSORER
Om oss

Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) ble etablert høsten 2012. KL er en selvstendig og uavhengig forening, men —har en assosiert tilknytning til Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning (KVS).

Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) har følgende målsetting:

  • —Utvikle og sikre gode skiløyper til alle brukere på Kyrkjebygdheia og omegn, herunder hytteeiere, grunneiere, lokalbefolkning og dagsturister.
  • —I samarbeid med Kyrkjebygdheia AS tilrettelegge for løypepreparering.
  • —Utvikle, merke og rydde nye og gamle turløyper
  • —Organisere dugnad for vedlikehold av traseene sommerstid.
  • —Kreve inn løypebidrag.
  • —Synliggjøre tilbudet for nærmiljøet på sosiale medier og vår hjemmeside www.kbhl.no.