Løypeoppdatering 03.03.2020

Påsken står ved døren, men regjeringen opprettholder forskriften angående hyttebruk, og vi henstiller til alle å forholde seg til den.
Det foretas en oppkjøring og preparering av kjernekløypene lørdag morgen. Blå løype på vedlagte kart. Følg løypekjøringen på vår hjemmeside – www.kbhl.no/loypemaskinen.
Vi kommer tilbake med ny melding på onsdag 08.04 som gjelder oppkjøring av løypenettet i påskedagene. Planen er å kjøre opp litt flere løyper, men det avhenger av forholdene.
Vis forsiktighet. Følg rådene fra myndighetene. Ta vare på hverandre. Ha en fin skitur.
MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag