Løypemelding 03.02.23

Da ble løypenettet kjørt opp nå i kveld😊
Fikk også kjørt opp fra Veum.

Følg løype maskinen på www.kbhl.no/loypemaskinen.

Hilsen Kyrkhebygdheia Løypelag