Løypemelding 01.02.2023

Da ble løypene kjørt opp nå i kveld. Dessverre kommer vi ikke til inne ved Veum på grunn av graving og sprengnings arbeid.

Følg løype maskinen på www.kbhl.no/loypemaskinen.

Hilsen Kyrkjebygdheia Løypelag