Løypemelding 10.02.23

Hei alle sammen😊👍
Da blir det meste kjørt opp i kveld. Blir kjørt opp fra demningen over til Heivegen.
Krokbekk blir dessverre ikke kjørt denne gangen.

Følg løype maskinen på www.kbhl.no/loypemaskinen.

Hilsen Kyrkjebygdheia Løypelag