Kyrkjebygdheia Løypelag nye Facebook side

Det er nå opprettet denne Facebook-SIDEN som heter Kyrkjebygdheia Løypelag. Det er en offentlig side, hvor medlemmer av det frivillige styret er med som administratorer eller moderatorer.
Ved siden av vår hjemmeside www.kbhl.no, blir dette nå å betrakte som en hoved-informasjonskanal. Vi vil inntil videre dele innleggene våre på Kyrkjebygdheia Løypelag-siden med Facebook-gruppene:
• Vi som bruker Kyrkjebygdheia (3700 følgere)
• Vi som har hytte på Kyrkjebygdheia (1400 følgere)
Vi anbefaler imidlertid å Følge siden vår, dele siden vår og invitere venner til siden vår først som sist, så dere ikke går glipp av viktig informasjon.
Det har over tid vokst fram et ønske om å profilere «Kyrkjebygdheia Løypelag» utad som en gruppe, istedenfor at enkeltpersoner i styret står fram med informasjon. Ideen har vært der veldig lenge, men vi har verken visst helt hvordan eller prioritert det høyt på grunn av andre aktiviteter. Nå har vi imidlertid kommet dit, og det gir flere fordeler.
Dette er også dessverre en mer upersonlig kommunikasjonsform enn tidligere. Vi trodde vi kunne eksponere oss som enkeltindivider på en enkel måte, i og med at vi gjør positive ting på frivillig basis for alle på heia. En mengde positive tilbakemeldinger gjør det hyggelig å sitte i styret, men noen få svarte skyer er det. Det viser seg at en håndfull nettroll har misforstått kraftig, og tror vi er ansatte og tilgjengelige for all mulig slags individuell service og diskusjoner gjennom alle kanaler. Det er ikke lett å finne frivillige som er klar for å gjøre en stor innsats for fellesskapet på heia, og styret har blitt tvunget til å innse at innlegg må anonymiseres for å skjerme de involverte med familier, så vel som videre drift. Rollefordelingen internt i styret er nå gjort om med bakgrunn i dette samfunnsproblemet, og innlegg på Siden kommer nå anonymt fra vilkårlige personer i styret, hvor vi nå fordeler ansvaret litt annerledes.
Vi ber om at alle respekterer at også de frivillige ønsker å NYTE hytta og heia, og med skyfri himmel!
Mvh
Styret