Grasrotandel 1 tertial 2021

Grasrotandelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag fortsetter sin positive utvikling. I 1. tertial 2021 mottok vi kr. 22.048. Det er en økning på 14% fra siste tertial i 2020. Vi registrerer også fin økning i antall spillere. 173 spillere har i løpet av 1. tertial gitt sin Grasrotandel til løypelaget, en økning på 23 spillere. Det er igjen ny rekord både i antall spillere og beløp.

Totalt for 2020 har Grasrotandelen tilført løypelaget nesten kr. 54.000 og fortsetter denne fine trenden kan tilskuddet til løypelaget bli enda høyere for 2021. Dette er helt suverent og kommer godt med til finansiering alle investeringer og utbedringer av skiløyper og sommerløyper siste året. Tusen takk til alle som støtter oss økonomisk på denne måten.

Så gjentar vi til kjedsommelige at det ikke er løypelagets målsetting å ta Grasrotandeler fra andre veldedige organisasjoner. Har dere barn og barnebarn i idrettslag, musikkorps, etc. og gir Grasrotandelen til dem, så er det riktig, men hvis dere ikke har noen tilknytning tar vi gjerne mot din Grasrotandel.

Kyrkjebygdheia Løypelag har organisasjonsnummer: 999 128 831.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag