Grasrota andel 2 tertial fra Norsk Tipping

Grasrotandelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag fortsetter sin positive utvikling. I 2. tertial mottok løypelaget kr. 24642,64. Det er en økning på nesten 12% fra 1. tertial i 2021. Pr utgangen av august har løypelaget mottatt hele kr. 46.692. Vi registrerer også fin økning i antall spillere og 180 spillere gir nå sin Grasrotandel til løypelaget. Det er ny rekord både i antall spillere og beløp.

Bidrag fra Grasrotandelen har over tid blitt et betydelig og viktig tilskudd for drift og utvikling av ski- og turløyper på Kyrkjebygdheia. Tusen takk til alle som støtter oss økonomisk på denne måten.

Så gjentar vi til kjedsommelige at det ikke er løypelagets målsetting å ta Grasrotandeler fra andre veldedige organisasjoner. Har dere barn og barnebarn i idrettslag, musikkorps, etc. og gir Grasrotandelen til dem, så er det riktig, men hvis dere ikke har noen tilknytning tar vi gjerne mot din Grasrotandel.

Kyrkjebygdheia Løypelag har organisasjonsnummer: 999 128 831.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag