Årsmøte i Kyrkjebygdheia Løypelag (KL)

Årsmøtet i Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) for sesongen 2020/2021 vil bli holdt på

Heimat, Brokelandsheia tirsdag 21 september 2021, kl.18.00

Møtet er åpent for alle, men kun de som har betalt fullt løypebidrag på kr. 900 har ifølge vedtektene stemmerett på årsmøtet. Eventuelle forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til Bjørn Reime på epost.

 b.reime@online.no senest mandag 6 september 2021

Årsrapport og årsregnskap er lagt ut på vår hjemmeside www.kbhl.no under folderen Dokumenter/2021. Andre sakspapirer vil bli lagt her fortløpende. Alle som har innmeldt sin epost adresse har allerede fått oversendt årsregnskap, årsrapport og revisjonsuttalelse på mail. 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årsmøtet som holdes samtidig med årsmøtet i KVS.

Med vennlig hilsen

For Kyrkjebygdheia Løypelag

Bjørn Reime