Årsmøtene i KVS og KL tirsdag 21.09 kl. 18.00

Hei

Vi minner om årsmøtene i Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning (KVS) og Kyrkjebygdheia Løypelag (KL)

Tirsdag 21.09.2021 på Heimat (tidligere Cinderella), Brokenlandsheia kl. 18.00.

Møtet starter med årsmøtet i KVS kl.18.00 og etterfølges av årsmøtet i løypelaget senest kl. 19.30. Vi ønsker velkommen til årsmøtene.

MVH

Anstein Hagen, Carl-Petter Benestad, Dag Haraldsen (KVS) og Bjørn Reime (KL)