Betaling av løypebidraget for 2020

Først en melding til alle hytteeiere. Vi har de siste dagene sendt ut en individuell epost til hver enkelt hytteeier om innbetaling av det frivillige løypebidraget. Fullt løypebidrag er satt kr. 800 for sesongen 2020. Alle bidrag er viktige for driften av løypelaget.

De som ikke har epost adresse vil motta et brev med innbetalingsgiro. Hvis du ikke har mottatt noen e-poster eller postforsendelse fra oss i løpet av uken, ber vi om at du sjekker om e-postene kan ha havnet i «søppelpost». Hvis dere verken har mottatt e-poster eller postforsendelse, vennligst gi oss beskjed.

Løypebidraget kan også betales med Vipps. Åpne Vipps og gå inn på «Kjøp og betal» og skriv 108870 i søkefeltet og dere får fram Kyrkjebygdheia Løypelag.

Til alle andre brukere av løypene på Kyrkjebygdheia som ønsker å gi sin støtte til løypelaget kan enten sende sitt bidrag, stort eller lite, til konto 2801.30.73467 eller bruke Vipps.

Så håper vi på en fin vinter med mye snø og mange gode skiopplevelser.

 

Vennlig hilsen
for Kyrkjebygdheia Løypelag

Bjørn Reime