Løypekjøring for sesongen 2019/2020

Vinteren og snøen kom tidlig i år og en ny skisesong er allerede godt i gang på «heia». Kyrkjebygdheia Løypelag vil også i år gjøre sitt beste for å gi et godt skitilbud gjennom hele sesongen. Kyrkjebygdheia AS er også denne sesongen ansvarlig for oppkjøringen av løypene. Her en generell orientering om oppkjøring av løypenettet.

Løypenettet er på om lag 60 km og skal være oppkjørt til helgene og tidligst mulig lørdag formiddag. Løypekjøringen starter så snart det er snø nok til å bruke løypemaskinen og så lenge det er snø. Ny kjøring søndag hvis nødvendig. Kyrkjebygdheia AS er ansvarlig for denne vurderingen i samarbeid med Løypelaget.

I vinterferien (2 uker) og påsken vil det bli hyppigere kjøring avhengig av forholdene. Målsettingen er gode løypeforhold alle dager i denne perioden. Kyrkjebygdheia AS er ansvarlig for denne vurderingen i samarbeid med Løypelaget.

Hvis snøforholdene tillater det, vil det vil hele løypenettet bli kjørt opp i jul og nyttårshelg.

Frovassdalen rundt, eller mil-løypa og 7 km, skal være oppkjørt så snart forholdene gir mulighet for dette. Det er satt i gang tiltak for å kunne kjøre opp denne løypa med mindre snø, men ytterligere arbeid må planlegges og igangsettes. For å gi et tilbud til alle skientusiaster vil vi legge til rette for prepareringen av denne løypa i midtuken. Oppkjøring vil primært være tirsdag eller onsdag, men hvilken dag det blir er avhengig av vær og føreforhold.

Nytt av året er en rundløype på Langmyr på ca. 3 km. Dette er en flat og enkel løype som vi håper skal bli til nytte og glede for unge og gamle skientusiaster. Hovedmålet med denne løypa er for det første gi et tilbud til alle barn som skal lære seg skiteknikken og eldre som etter hvert synes bakkene begynner å bli utfordrende og tunge. Det andre er at vi så en mulighet for å kunne drenere noe av overvannet som skaper visse problemer med løypekjøring i mildværsperioder. Det er også et ønske å kunne kjøre opp denne løypa med mindre snø.

Løypelaget har de siste årene fått flere henstillinger og spørsmål om det lar seg gjøre å ha flere løyper med skøytespor. Det er ingen tvil om at bruk av skøyteteknikken øker og særlig blant den yngre generasjonen. Siden Løypelaget ble etablert har det vært to klassiske spor på sydsiden av Heiveien (Skornetten siden) og 1 klassisk spor og 1 skøytespor på nordsiden av Heiveien (Stemtjønn/Langemyr/Hellebrote). På siste årsmøte ble det vedtatt å utvide tilbudet med skøytespor. Se vedlagte kart. Løyper markert i gult er slik det er i dag med skøytespor.  Løyper markert i grønt vil heretter også bli kjørt opp med ett klassisk spor og ett skøytespor.

Etter forslag fra en hytteeier og vedtak i styret og på siste årsmøtet, vil vi ta bort dobbeltsporet i løypa ned fra Espeliheia til Svinsundvatnet og løypene ned på begge sider fra Skornetten. Her vil det nå kun bli ett klassisk spor (eller ikke spor i det hele tatt) i de bratteste utfor bakkene. Dette blir gjort av sikkerhetsmessige hensyn.

Vi ønsker velkommen til en ny skisesong og mange flotte skiopplevelser i naturskjønne omgivelser.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag