Web kamera i drift igjen

Web kamera i drift igjen. Kameraet hadde ikke tatt «kvelden» likevel og fungerer nå fint.

Gå inn på vår hjemmeside www.kbhl.no og klikk på «Til web kamera» for å sjekke værforholdene på Kyrkjebygdheia nå.

Mvh – Kyrkjebygdheia Løypelag  

Kyrkjebygdheia tirsdag 26.07.2022 – kl 19.30