Utbedring av skiløype traséen fra Stokkosen til Sylvtjønn

Styret var ute med gravemaskin mandag og tirsdag denne uken, i samråd med grunneierne. Vi tok for oss traséen fra demningen ved Stokkosen opp til Sylvtjønn, og fikk utbedret vesentlig mange steder. Det var fjellnabber, skrånende løype, stubber, tuer, store steiner osv som gjorde det vanskelig for løypemaskinen.

Det ble lagt ned stikkrenner der det trengtes, fem totalt. Torv ble lagt tilbake over rennene. Det er to på nedsiden av hyttene ved Stokkosen, en på myra nedenfor Breili, en mellom Breili og Huvtjønn, og en nær krysset med løypen fra Langmyr. Vi la ned en i nærheten av den siste før fjorårssesongen, men det var en vannåre til som lagde søkk i løypa.

Vi ber om forståelse for at vi måtte flytte noen farkoster noe, spesielt langs Huvtjønnleiken.

Resultatet vil dere forhåpentlig få glede av til vinteren, da det blir mindre snø krevende enn før å lage løyper her. Vi kan ikke gjøre noe med solvarmen og vinden langs Breilivatn, men sesongen for kjøring er nok uansett forlenget med dette grepet, og det er mindre sjanse for skade på maskinen.

Til slutt vil vi takke grunneierne for deres velvilje og tillit til disse tiltakene.

Mvh

Styret