Usikker is på vannene

Vær forsiktig med islagt vann! Det er ikke lenge siden Holmvatn var åpen, og istykkelsen er ikke til å stole på noe sted.