Pressemelding

Pressemelding for grunneiere og hytteeiere (VIKTIG) !!!! :
Det er kun ett løypelag på Kyrkjebygdheia, og slik må det også være. Styret i Kyrkjebygdheia Løypelag føler de er godt rustet til å ta på seg de oppgavene som er nedfelt i vedtektene, og har opparbeidet seg tillit blant både grunneiere, kommune, Statens Naturoppsyn og hyttefolk. Vi tror vi også har vist at vi er i stand til å videreutvikle løypenettet til det bedre for brukerne, et skritt av gangen, uten å rasere naturen og innenfor et kontrollert budsjett.

Styret jobber etter godt utarbeidede vedtekter som er godkjent på årsmøter opp gjennom årene. Dessverre er denne tilliten i ferd med å bli undergravd ved oppkjøring av scooterløyper utenfor vår administrasjon, og vi blir nødt til å ta dette drastiske grepet med å gå ut offentlig. Vi kaster også bort masse tid på konfliktene scooteraktiviteten har skapt og kan skape.

Vi ønsker å understreke at vi ved styrevedtak har besluttet å ikke bruke scooter i vår løypekjøringsaktivitet, kun løypemaskin. Årsmøtet har også stemt ned slike saker. Det er mange årsaker til det, men det er og blir en uting med scooterkjøring rundt hytteveggene. Lyden bærer godt på heia, og det kan ikke være slik at hvem som helst kan kjøpe en scooter og begynne å lage løyper etter eget forgodtbefinnende.

Det hender unntaksvis at Kyrkjebygdheia Løypelag bruker scooter eller ATV i vedtatte vedlikeholdsoppdrag eller løypebygging, men da i streng regi av styret og med aksept fra grunneier. Rydding og annet arbeid foregår også KUN på det offisielle skiløypenettet på skisporet.no. Vi har også et lite samarbeid med Nesheia Løypelag, som bruker scooter og ATV for sitt offisielle løypenett og som av og til knyttet til vårt ved Holmvatn. Er du i tvil om kjøretøyet eller personen du møter er ute på oppdrag av løypelaget, anbefaler vi å kontakte styreleder for å sjekke.

Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi, men kan samtidig gi skade på terreng, forstyrre fugle- og dyreliv, og føre til konflikt med folk som utøver friluftsliv. For å minimere ulemper fra motorisert ferdsel i skog og fjell, har vi et rigid nasjonalt regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag. Betingelsene for å kunne kjøre løyper på snødekt mark er (BEGGE må tilfredsstilles):

1. Det må foreligge grunneiertillatelse.
2. Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, kan gjøres når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, eller turlag.

Vi er av den mening at når Kyrkjebygdheia Løypelag har behandlet saker om en trasé og demokratisk ikke funnet grunnlag for å gjøre naturinngrep og drifte løype, eller mangler et signifikant behov blant brukerne, så er ikke en slik trasé funnet allmennyttig nok. Da er ikke betingelsene for slik kjøring møtt. Vi ønsker også å bestemme NÅR det er nok snø til å unngå skader på natur ved løypekjøringen, og hva som kan gjøres innenfor budsjett.

Vi ber om at hytteeiere ikke støtter scooterkjøringen økonomisk, da det stjeler av våre ressurser og undergraver vår tillit. Aktiviteten sliter også på motivasjonen til de frivillige i løypelaget. Aktiviteten er høyst sannsynlig også ulovlig i myndighetenes øyne.

Vi beklager at vi ikke har noen virkemidler for å stoppe slik scooterløypekjøring, men vi føler oss tvunget til å si ifra, så vi ikke blir assosiert med denne aktiviteten. Vi håper hytteeiere og grunneiere som føler seg plaget, tar opp saken med rette instans, og forhåpentligvis får stoppet det helt.

Styret i KL