Takk for i år

Da runder vi av sesongen for vår del⛷️

Løypemaskinen hadde årets siste runde i går lørdag, i strålende solskinn. Vi takker vår Løypekjører for godt utført arbeid denne sesongen.

Vi takker alle som hatt bidratt med løypebidrag og innspill til løypelaget. Vi kan ikke gjøre alle fornøyd hver eneste gang- men løypelaget bestreber seg enhver tid til å tilby et så godt tilbud som mulig til alle.

I år ser det ut som andel løypebidrag ift. Antall hytter lander på ca 65%. Vi har fått inn i overkant av 347 000.-. Driftsbudsjett er på 440 000.-, så vi går dessverre mot et underskudd. Vi håper på en bedring for neste sesong slik at vi kan nærme oss 100% oppslutning. Det handler om at Heia skal være et attraktivt område, sommer som vinter – og ikke minst om verdien på fritidseiendommen vår.

Da står sommer sesongen på trappene. Blir bla. merket ny rund løype mellom Breili og Stemtjønn. Vi vil også gå over kloppene opp mot Skornetten. Bruk gjerne UT.no appen hvis du vil ha turforslag eller er «ny» på heia.

Takk så langt – så sees vi i en løype nær deg😀

Mvh – Kyrkjebygdheia Løypelag