Grasrotandelen fra Norsk Tipping for 1. tertial 2023

Grasrotandelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag er blitt en betydelig inntektskilde for løypelaget. Selv om inntektene ikke øker i samme takt som tidligere, har inntektene stabilisert på om lag kr. 30.000 pr tertial. For månedene januar til og med april 2023 mottok løypelaget kr. 29.498. Antall spillere som gir sin grasrotandel til løypelaget ligger også stabilt på rundt 200 personer

Denne støtten er veldig gledelig. Pengestøtten via Grasrotandelen er viktig og kommer godt med til finansiering av investeringer og utbedringer av skiløyper og sommerløyper i årene framover. Tusen takk til alle som støtter oss økonomisk på denne måten.

Så gjentar vi til kjedsommelige at det ikke er løypelagets målsetting å ta Grasrotandeler fra andre veldedige organisasjoner. Har dere barn og barnebarn i idrettslag, musikkorps, etc. og gir Grasrotandelen til dem, så er det riktig, men hvis dere ikke har noen tilknytning tar vi gjerne mot din Grasrotandel.

Kyrkjebygdheia Løypelag har organisasjonsnummer: 999 128 831.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag