Styret i Kyrkjebygdheia Løypelag

Kyrkjebygdheia Løypelag hadde sitt første styremøte for sesongen 2017/18 lørdag 23 september. Styret har fått følgende sammensetning:

  • Bjørn Reime, Hellebrote (leder)
  • Arild Jørgensen, Breili
  • Dag Lønnerød, Veum
  • Knut Kjelsås, Sylvtjønn
  • Halvor Grimstvedt, Kyrkjebygdheia AS
  • Steinar Lund, Stemtjønn (varamann)
  • Hans Jakob Kløvstad, Huvtjønnleiken (varamann)

Hovedoppgavene for det nye styret blir å vedlikeholde og videreutvikle skiløypene og ferdigstille turløypene med god merking, skilting og nye turkart.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag