Løypenytt 21.12.20

Løypenytt:
Den skarpøyde skiløper/hytteeier har kanskje fått med seg noen nye streker på Skisporet.no :
  • Traséen forbi Frovatn er korrigert.
  • Tilførselsløypene fra Huvtjønnleiken og grillbua på Sylvtjønn knyttes til kjerneløypene på Langmyr. Løypekjører har funnet et kjøremønster som gjør at dette kan gjøres i kombinasjon med kjerneløypene uten særlig mye ekstra distanse, og det kombineres også med tråkking av akebakken ned på vestsiden av Huvtjønnleiken.
  • Den «Gamle 2-mila» har dukket opp som en prøveordning for sesongen.
  • Det vises en mulig rundløype på Espelihei. Denne er ryddet og merket, men den er ikke lagt til vårt kjøreprogram enda. Vi kommer til å kjøre den opp noen ganger for å teste, men vi er på en grense for hva en løypekjører og en maskin kan rekke over.
Vi håper dere setter pris på videreutviklingen av løypenettet.
Mvh
Kyrkjebygdheia Løypelag