Løypeinfo 29.12.16

I ettermiddag er mil-løypa og 2-mila blitt kjørt opp med 2 snøscootere. Det har også blitt kjørt opp løype fra Langmyr opp til bunnen av Skornetten. Alle løypene er kjørt uten spor. Se vedlagt kartskisse.

Det er planer om å kjøre opp flere løyper i morgen med snøscooter, dvs fra Breili, Holmevatn, Stokkosen, Espeliheia og til Raundalsfenta.

Det er dessverre for lite snø og fremdeles for bløtt i terrenget enkelte steder for å kjøre opp løyper med løypemaskinen.