Grasrotandelen 2016

Kyrkjebygdheia Løypelag mottok 12,828 kroner i 2016 gjennom Grasrotandelen fra Norsk Tipping.  Styret i løypelaget takker så mye for støtten som er et viktig tilskudd til drift og vedlikehold av ski- og turløyper på «heia».

Overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære formål. Grasrotgivernes øremerkede spillemidler sørger for at overskuddet går direkte til din forening. Noen får litt, andre får mye, men til sammen blir det en stor sum til frivilligheten i Norge.

Det er nå 43 personer som gir sin Grasrotandel til Kyrkjebygdheia Løypelag.  Hvis du fortsatt ikke har registrert deg som grasrotgiver kan du gjøre dette ved å gå inn på Norsk Tipping sin hjemmeside og Grasrotandelen. Kyrkjebygdheia Løypelag har organisasjonsnummer: 999 128 831.

Vi understreker at det ikke er løypelagets intensjon å ta Grasrotandeler fra andre veldige organisasjoner. Har dere barn og barnebarn i idrettslag, musikkorps, etc.  og gir Grasrotandelen til dem, er det riktig. Hvis dere ikke har noen tilknytning tar vi gjerne imot din Grasrotandel.