Løypeinfo 20.01.2018

Det er kommet 10-15 cm med snø i løpet av natten. Det snør fortsatt og mer snø er meldt i løpet av dagen. Vi kjører opp Frovassdalen rundt (mil-løypa) nå i formiddag (10-tiden).

Følg løypemaskinen på vår hjemmeside www.kbhl.no/loypemaskinen.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag