Løypeinfo 18.01.2018

Hele løypenettet ble preparert uten spor etter det store snøfallet i går onsdag. Frovassdalen rundt (mil-løypa) ble kjørt to ganger og satt med spor. Hele løypenettet blir kjørt opp med spor i kveld/natt (torsdag).

Det er meldt mer snø i løpet av fredag ettermiddag og lørdag, ca. 10 cm. Vi tar en ny vurdering av behovet for oppkjøring lørdag. I alle tilfeller vil Frovassdalen rundt (mil-løypa) bli preparert med spor tidlig på søndag.

Følg med løypemaskinen på vår hjemmeside www.kbhl.no/loypemaskinen. En beskrivelse av løypenettet på Kyrkjebygdheia finnes også på vår hjemmeside www.kbhl.no/loypenettet.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag