Løypeavgift

Frivillig løypeavgift for brukere av skiløypene på «heia»

En ny skisesong står for døren. Vinteren 2013 var bra med fine preparerte løyper gjennom hele sesongen. Vi takker alle 367 hytteeiere og 8 andre frivillige som betalte inn vel kr. 340.000 til løypelaget for å finansiere driften. Det ble likevel et lite underskudd på driften. For å opprettholde dagens nivå på løypekjøringen så er Løypelaget helt avhengige av bidrag fra hytteeiere, næringsliv, kommune og alle andre brukere. Vi tilbyr 40 km med oppkjørte skiløyper som tilfredsstiller brukere av både klassisk- og fristil.

Håper dere ser verdien av å ha et velpreparert løypenett i nærheten og ønsker å bidra med økonomisk støtte. Alle beløp, store som små mottas med takk. Medlemskap i Løypelaget koster kr. 925,- for sesongen 2014.

Ha en fin skitur!

 

Hilsen

Kyrkjebygdheia Løypelag                                                      Betales til:

Kyrkjebygdheia Løypelag                       Bankgiro: 2801.30.73467

v/Bjørn Reime

Måltrostveien 5

3970 LANGESUND

Innbetaling pr. 31.01.2014

Innbetalt løypeavgift pr hytteområde – 2014
Hytteområde Pot. medl. i KL Ant. betalende Prosent Innbet. Beløp Snitt
Stemtjønn 67 48 71.6 % kr 43 200 kr 900
Langmyr 47 22 46.8 % kr 19 800 kr 900
Sylvtjønn 101 81 80.2 % kr 72 038 kr 889
Hellebrote 83 59 71.1 % kr 51 300 kr 870
Breili 42 32 76.2 % kr 28 200 kr 881
Huvtjønnleiken 71 50 70.4 % kr 45 000 kr 900
Veum 36 14 38.9 % kr 11 350 kr 810
Stokkosen 18 14 77.8 % kr 11 800 kr 842
Holmevatn 38 17 44.7 % kr 14 400 kr 847
Svinesundvatn 36 12 33.3 % kr 9 750 kr 813
Del sum 539 349 64.7 % kr 306 838 kr 879
Andre *)   5   kr 4 000 kr 800
Totalt   354   kr 310 838 kr 878
 
 
*)Beboere i Nissedal som normalt kjøper gjestekort for veien, frivillig løypeavgift,etc.