Dugnad – Rydding av løypenettet

Stor takk til dere 10 som trosset regn og tåke og stilte til dugnad for å rydde traseene rundt Kjempeåsvatnet og deler av løypa rundt Espeliheia igår. Løypetraseene er blitt fine og åpne. Nå venter vi bare på en kuldeperiode før snøen kan komme.

MVH
Kyrkjebygdheia Løypelag