Grasrotandelen fra Norsk Tipping 2.tertial 2022

Vi er glade for å informere om at Grasrotandelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag vokser og setter stadig nye rekorder. For månedene mai til august 2022 mottok løypelaget kr. 32.023. Dette er en økning på 6,5 % fra 1. tertial i 2022. Vi registrerer også en fortsatt fin økning i antall spillere. 201 spillere har gitt sin Grasrotandel til løypelaget, en økning på 5 spillere.

Denne støtten er veldig gledelig. Pengestøtten via Grasrotandelen er viktig og kommer godt med til finansiering av investeringer og utbedringer av skiløyper og sommerløyper i årene framover. Tusen takk til alle som støtter oss økonomisk på denne måten.

Så gjentar vi til kjedsommelige at det ikke er løypelagets målsetting å ta Grasrotandeler fra andre veldedige organisasjoner. Har dere barn og barnebarn i idrettslag, musikkorps, etc. og gir Grasrotandelen til dem, så er det riktig, men hvis dere ikke har noen tilknytning tar vi gjerne mot din Grasrotandel.

Kyrkjebygdheia Løypelag har organisasjonsnummer: 999 128 831.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag