Årsmøte i KL 2022

Vi minner om årsmøtene i Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning (KVS) og Kyrkjebygdheia Løypelag (KL)

Tirsdag 13.09.2022 på Lyngrillen, Brokenlandsheia kl. 18.00 (merk stedet).

Agenda og saker som skal behandles på årsmøtene finnes på www.kbhl.no. For løypelaget finnes det under folderen Dokumenter og 2022. For KVS under folderen KVS og 2022

Møtet starter med årsmøtet i KL kl.18.00 og etterfølges av årsmøtet i KVS ca. kl. 19.30. Vi ønsker alle velkommen til årsmøtene og håper dere benytter anledningen til å delta da det er mange interessante og viktige saker på agendaen.

MVH
Anstein Hagen (KVS) og Bjørn Reime (KL)