DUGNADEN LØRDAG 25 JUNI 2016 UTSATT

Det blir ingen dugnad som planlagt lørdag 25 juni 2016 angående videre arbeid og klopping av sommerløypa fra Ervetjønn til Skornetten. Løypelaget vil nå ha en siste befaring med berørte grunneiere før vi innkaller til ny dugnad.

En viktig forutsetning for klopping av denne sommerløypa er at det vil bli et sykkelforbud. Dette er st stekt ønske fra grunneierne og bør respekteres. Skilt vil bli satt opp når arbeidet er ferdig.

Løypelaget vil innkalle til ny dugnad senere. I mellomtiden ønsker vi alle en god sommer.