DUGNAD 25 JUNI KL. 11.00. OPPMØTE VED BÅLPLASSEN PÅ SYLVTJØNN

DUGNAD 25 JUNI KL. 11.00. OPPMØTE VED BÅLPLASSEN PÅ SYLVTJØNN

Det er tid for å starte arbeidet med å ferdigstille sommerløyper. Vi begynner med sommerløypa fra Ervetjønn til Skornetten. Materialer er allerede kjørt ut og lagt på forskjellige depoter i turløypa. Vi innkaller til dugnad

Lørdag 25 juni 2016 kl. 11.00. Møt opp ved bålplassen på Sylvtjønn.

Vi trenger:

  • driller til å skru og borre
  • 2-3 sager
  • 2-3 spader
  • 10 og 12 mm bor. Hvis noen har ekstra lange bor, så ta med det.

Hvis det er behov og ønskelig vil vi også vurdere å ha en dugnad søndag 26 juni. Det avtales etter dugnaden på lørdag.

Vi ønsker alle velkommen til et hyggelig arbeidstreff til felles beste.