De siste forberedelser til skisesongen

De siste forberedelser til kommende skisesong er i avslutningsfasen. To nye broer er ferdigstilt i løpet av helgen på Langmyr. For å bedre sikkerheten med kryssende skiløyper har løypelaget startet arbeidet med å sette opp varselskilt der skiløypene krysser veier med biltrafikk. Vi ber alle bilister vise varsomhet og avpasse farten når løypekjøringen starter opp.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag