Årsmøtet i KL 22 september 2020

Årsmøtet i Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) ble avholdt 22 september på Heimat, Brokelandsheia. Det ble valgt nytt styre i KL og det har følgende sammensetning for kommende sesong.

Ole Bulien, Hellebrote

Ståle Nilsen, Stokkosen

Dag Lønnerød, Veum

Jon Terje Langmyr, Sylvtjønn

Arne Jørgen Karlsen, Breili

Bjørn Reime, Hellebrote

Halvor Grimstvedt, Kyrkjebygdheia AS

Styret vil konstituere seg ved neste styremøte. Av viktige saker som er utført og godkjent på årsmøtet bør nevnes:

  • Nye broer ved Skolstjønn og Drangane
  • Nye broer og ny passering ved Frovatn
  • Gjenåpning av den gamle 2-mils traséen opp Nystøylkleivane
  • Åpningen medfører at fullt medlemsbidrag for sesongen 2020/2021 ble vedtatt økt til kr. 900

En kopi av presentasjonen gitt på årsmøtet finner dere på vår hjemmeside, www.kbhl.no under «Årsrapport» og «2020» eller marker og klikk på denne lenken: https://kbhl.no/arsrapport og regnskap/2020-2/

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag