Siste frist for bestilling av turkart

Vi minner om at onsdag 25 august er siste dag for å bestille nye turkart Disse kartene på 1,5 mm aluminiumsplate, firkantet 42 x 42 cm, kan interesserte få kjøpt for 600,-/stk. Vipps til 108870 eller betal til bankkonto i Sparebanken Sør 2801.30.73467.  Merk betalingen Kart og deres navn. Vi produserer kun opp eksakt antall […]

Turløypekart til salgs

Som de fleste har registrert har løypelaget satt opp nye turløypekart på Kyrkjebygdheia. Disse kartene på 1,5 mm aluminiumsplate (samme som skiløypekartene) kan interesserte få kjøpt for kr. 600/stk. Vipps til 108870 eller betal til bankkonto i Sparebanken Sør 2801.30.73467.  Merk betalingen turløypekart og deres navn innen 25 august. Vi produserer kun opp eksakt antall som bestilles, og […]

Svåheii rundt og Vardeløpa

«Svåheii rundt» er nå ferdig blå merket fra utløpet av Uvdalstjønna og fram til Storhomslåtten. På en kort strekning er det felles rød og blå merking, men fra Storhomslåtten og tilbake til FM masta på Espeliheia følger man den rød merkede løypa. For de som ønsker å ta en kortere tur anbefaler vi den rød […]

Sommerløyper

Ny dugnad lørdag 19.09 for merking av sommerløypa «Svåheii rundt». Astrid Berge, Bård Pande og undertegnede hadde en fin tur med å rydde og «blå-merke» denne løypa til Svåheii. Denne løypa har tidligere vært merket med hvite plast band. Disse er nå erstattet med blå merker eller blå bånd. Se bilder. Parker bilen ved den […]

Sommerløype fra Stemtjønn til Hellebrote

En minidugnad i dag. Bård Pande og undertegnede (Bjørn Reime) har ryddet og pre-merket turløypa fra Stemtjønn til Frovatn. Vi har gjort noen endringer på denne turstien. Vi har foreslått at den går på nordsiden av Abraham Grimstvedt sin hytte, deretter en tur opp til den røde utsikts benken. Videre har vi lagt løypa litt […]