Grarotandelen 1 tertial 2024

Grasrotandelen fra Norsk Tipping til Kyrkjebygdheia Løypelag forsetter sin positive utvikling og er blitt en betydelig og viktig inntektskilde for løypelaget. Etter en liten nedgang i begynnelsen av 2023 ser vi en klar økning igjen. For månedene januar til og med april 2024 mottok løypelaget kr. 35.451, som i 3 tertial 2023. Vi nærmer oss kr. 100.000 for årsbasis. Antall spillere som gir sin grasrotandel til løypelaget økte med 5 spillere i første tertial til 2024.

Denne støtten er veldig gledelig. Pengestøtten via Grasrotandelen er viktig og kommer godt med til finansiering av investeringer og utbedringer av skiløyper i årene framover. Tusen takk til alle som støtter oss økonomisk på denne måten.

Så gjentar vi til kjedsommelige at det ikke er løypelagets målsetting å ta Grasrotandeler fra andre veldedige organisasjoner. Har dere barn og barnebarn i idrettslag, musikkorps, etc. og gir Grasrotandelen til dem, så er det riktig, men hvis dere ikke har noen tilknytning tar vi gjerne mot din Grasrotandel.

Kyrkjebygdheia Løypelag har organisasjonsnummer: 999 128 831.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag