Befaring ved Frovatn

Representanter for løypelaget på befaring ved Frovatn for å se på mulighetene for å utbedre overgangene mellom øyene. Her har vi en del utfordringer!