Befaring på Langmyr

En siste befaring av rundløypa på Langmyr i dag. Det er små eller ingen endringer av den opprinnelige skiløypa på Langmyr. Returen vil følge hovedveien tilbake til Nissedal I.Ls hytte. Vi har prøvd å merke en så variert løype som mulig. Rundløypa blir i underkant av 3 km. Se vedlagte skisse.

Vi håper å få utført arbeidet i løpet av oktober, senest i begynnelsen av november hvis værforholdene tillater det.

Mvh – Kyrkjebygdheia Løypelag