Årsmøtet i Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) og KVS

Vi minner om årsmøtene i Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning (KVS) og Kyrkjebygdheia Løypelag (KL)

Tirsdag 29.08.2017 på Heimat (tidligere Cinderella), Brokenlandsheia kl. 18.00.

Møtet starter med årsmøtet i løypelaget og etterfølges av årsmøtet i KVS. Vi ønsker velkommen til årsmøtene.

MVH

Stig Kjellevold (KVS) og Bjørn Reime (KL)