Årsmøte i KL tirsdag 29 august 2017 på Heimat (tidligere Cinderella) Brokelandsheia

Årsmøte i Kyrkjebygdheia Løypelag (KL) 2017 vil bli avholdt på

Heimat (tidligere Cinderella), Brokelandsheia tirsdag 29 august kl. 18.00.

Møtet er åpent for alle, men kun de som har betalt fullt løypebidrag på kr. 850 har stemmerett på årsmøtet. Eventuelle forslag må sendes til Bjørn Reime på mail

b.reime@online.no senest fredag 18 august

Agenda, årsberetning, årsregnskap og øvrige sakspapirer finnes på vår hjemmeside www.kbhl.no – årsrapport/2017. Alle som har innmeldt sin e-mail adresse vil få sakspapirer oversendt på mail.

Alle hjertelig velkommen