Tilskudd fra Nissedal kommune

I forbindelse med innføring av eiendomsskatt i Nissedal kommune har kommunen avsatt en sum til fellestiltak. Vi søkte i 2015 og fikk godkjent vår søknad, men med utbetaling i 2016.

Vi har den glede å informere at Kyrkjebygdheia Løypelag er blitt tildelt hele kr. 206.500 på budsjettet for 2016 til videreutvikling av skiløyper og turløyper på «heia». Styret i løypelaget vil legge fram et forslag til hvordan disse midlene best kan anvendes til glede og nytte for hytteeiere og lokalbefolkningen.