Teknisk problem med løypemaskinen

Vi har dessverre fått et teknisk problem med løypemaskinen. Den har stoppet oppe ved Stemtjønn. Det jobbes iherdig for å løse problemet og vi kommer tilbake med ny info når vi vet noe mer.
MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag.