Svåheii rundt og Vardeløpa

«Svåheii rundt» er nå ferdig blå merket fra utløpet av Uvdalstjønna og fram til Storhomslåtten. På en kort strekning er det felles rød og blå merking, men fra Storhomslåtten og tilbake til FM masta på Espeliheia følger man den rød merkede løypa.

For de som ønsker å ta en kortere tur anbefaler vi den rød merkede Vardeløypa. Det er en flott rundløype som har samme startpunkt som «Svåheii rundt». Se vedlagte kart.

Fra Kyrkjebygdheia Løypelag sin side, vil vi gjerne få rette en takk til alle hytteeiere på Veum og Holmevatn, som i flere ti-år har ryddet og gått opp stier på Espeliheia. Dette området viser seg å ha blitt et populært turområde for alle som er tilknyttet Kyrkjebygdheia.

MVH – Kyrkjebygdheia Løypelag