Pressemelding 14.01.21

Pressemelding Løypelaget (VIKTIG)/Løypeoppdatering:
Vi hadde styremøte i går kveld, og på tross av alt arbeidet vi har lagt ned i løypesystemet, sliter vi med å få inn nok bidrag til driften og de investeringene vi ser komme. Vi takker for dem som har betalt, og snittinnbetalingen fra disse er det ingenting å si på. Noen har endog spyttet inn mer enn de beskjedne 900,-. Vi synes det er usolidarisk at en del av hytteeiere avstår fra å støtte det frivillige og hardt arbeidende løypelaget i å gi et tilbud i nærheten av hytteområdet, under merkelige påskudd som at de for eksempel ikke går på ski. Uten et fungerende skiløypesystem på heia, faller verdien av hver enkelt hytte med minst et sekssifret beløp, hvis det i det hele tatt blir noe salg. Det er kun tullete grunner til at løypebidraget ikke er obligatorisk og en tinglyst plikt for alle beboerne, og det er trist at styret må legge ned masse unødvendig arbeid for pengeinnsamling.
Andre brukere bør også verdsette tilbudet. Vi har per i dag kun 12 innbetalinger av ikke-hytteeiere som bruker skiløypene, men vi ser av trafikken at det må være flere.
Vi har det siste året lagt til mange nye kilometer med løyper:
-Rundløypa på Langmyr (0,9 km, som reelt medfører det dobbelte)
-Den gamle 2-mila er åpnet (4,6 km som må kjøres 2 ganger)
-Ny rundløype på Espelihei (1,4 km som må kjøres 2 ganger)
-Tilførselsløypene til Huvtjønnleiken og grillbua på Sylvtjønn (1,7)
I tillegg til at vi strekker kapasiteten til løypekjører og maskin langt, vil alle tilleggsløypene tvinge frem en høyere pris på løypekjøringen. Tidligere var en arbeidsnatt for løypekjører 6-12 timer, nå 9-16. Vi blir nødt til å ta konsekvensen av at regnskapet ikke går i balanse, og vi vil derfor signalisere klart hvilke konsekvenser dette får/kan få:
  • For å umiddelbart redusere belastningen på løypekjører, blir løypene merket med tykk rød strek ikke prioritert bortsett fra vinterferie og påskeferie. Dette iverksettes allerede ved nattens oppkjøring.
Vi kan bli nødt til å kutte mer for å finne et kostnadsnivå som matcher bidragene, og det nyåpnede «gamle 2-mila» lever dessverre farlig på tross av mange positive tilbakemeldinger. Denne bidrar mest til økt pris for kjøringen, og tar også mest tid for løypekjører.
Før enkelte føler seg nedprioritert: Det er å bemerke at de fleste hyttefelt er representert i styret, så vi tar så mange hensyn vi kan og prøver å finne et optimalt tilbud med de ressursene vi har tilgjengelige. Det finnes ingen enklere løsning.
Hvis du har glemt å betale, eller ønsker å bidra for å bedre bildet, er det bare å VIPPSE til 108870. Hytteeiere MÅ huske adresse!
Mvh
Kyrkjebygdheia Løypelag