Påske, graving og løypekjøring

Det graves på heia – og det vil graves mer. I forbindelse med utvikling av nye tomter på Nordstøyl (Espelihei) vil det blir utfordringer med løypekjøring. Løypelaget har i dag vært på befaring med entreprenør om løyper i påsken.
Vi har to utfordringer. Entreprenøren vil etter beste evne prøve å lage en snø bru slik at løypemaskin kan lage løype rundt Espelihei. Det graves på flere steder – og der kan by på utfordringer for løypemaskin. Videre så er det planlagt graving til uken over løype som går fra Breili mot demningen. Det kan også by på utfordringer. Status er så langt; får vi ikke etablert alternativ løype trasè, vil det bli et avkortet løye tilbud på Espeliheia. Samt fra litt før demningen mot Espelihei.

Vi vil etter beste evne se på alternativer. Men hytteeiere og andre som ferdes i området demningen og rundt Espelihei må dessverre ta bena/bilen fatt for å komme til løypenettet. Løypelaget beklager dette – men dette er noe vi ikke kan gjøre noe med. Uansett – løyper blir det, selv om man må gå/kjøre et lite stykket. Det er tross alt mange mil med løyper tilgjengelig. ⛷️